Školní jídelna

Obědy se odhlašují do 7.00 hod. v den odhlášení.Pokud to nestihnete, pro oběd si první den nemoci můžete přijít do jídlonosičů.

Obědy můžete odhlásit na tel. č.: 731 574 611

nebo na e-mailu: sj.horin@seznam.cz

V jídelníčku jsou u jídel zapisovány alergeny čísly, vysvětlivky jsou uvedeny ve spodní části jídeníčku.

15.6. - 19.6.2020