Školní družina

Školní družina při Základní škole Hořín je zájmovým útvarem, který je zpoplatněn.

Provozní doba:        Pondělí až pátek                                                                                                                     Ranní ŠD:        6.30 -  7.45 hodin                                                                                                             Odpolední ŠD:        11.45 - 16.00 hodin

Úplata za školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Formulář - uvolnění ze ŠD