Školní družina

Školní družina při Základní škole Hořín je zájmovým útvarem, který je zpoplatněn.

Provozní doba:        Pondělí až pátek                                                              

Ranní ŠD:                 6.30 -  7.45 hodin                                                                                                                          Odpolední ŠD:         11.45 - 16.00 hodin

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Vnitřní řád ŠD

Úplata za školní družinu

Formulář - uvolnění ze ŠD