1. ročník


Úkoly od 26.3.2020 do 29.3.2020 PROSÍM ZASLAT NA WHATS AP - 601 557 962 DO 29.3.2020 večer

Slabikář:  písmeno G - str. 38, 39, 40 (postup stejný jako u písmene F), každodenní čtení

Písanka:  str. 35,36,37                                                                                                                                      Do písankového sešitu prosím nadiktujte - kopec, záhon, pes, sloup, dům, staví, nosí, slon, klid,                                                                                mráz, zvon                                                                                  Matematika: str. 17, 18, 19                                                                                                                                Počítáme zpaměti:  sloupeček 30,31


Úkoly od 23.3.2020 do 25.3.2020 PROSÍM ZASLAT NA WHATS AP - 601 557 962 DO 25.3.2020 večer

Slabikář: dokončit písmeno F - str. 36, 37
Písanka 3: str. 33, 34; prosím, když děti píší slova, ať si nejprve řeknou slovo popísmenech a pak si při psdaní ta písmena diktují, aby je pouze "neobkreslovaly".
Do písankového sešitu dětem nadiktujte následující slova - diktujte nejprve celé slovo, pak ho řekněte po slabikách:
bota, lípa, hora, mléko, house, couvá, sova, zajíc, pec, tráva, šije, píše
Každodenní čtení!!!
Matematika: str. 14, 15, 16 - na ose zaznamenávejte následovně - přiloženém souboru Číselná osa
Počítáme zpaměti: sloupeček: 28, 29
 Prvouku ještě dodáme.


Úkoly od 19.3.2020 do 22.3.2020 PROSÍM ZASLAT NA  WHATS AP - 601 557 962  DO 22.3.2020

Slabikář: Písmeno F - do str. 35 (1.říkejte si co nejvíce slov začínajících na F; 2. přečtěte si básničku, zakroužkujte a spočítejte všechna F f; dále již děti vědí, jak postupovat)
Nadále platí nutnost čtení každý den !
Písanka: str. 30, 31, 32, 33 ; 
Matematika: str. 11, 12, 13,  Počítáme zpaměti: sloupečky 26, 27
Sešity - matematika a písankový sešit jsem vám vhodila do schránek.
Na whatsap jsem zaslala instruktážní video pro psaní malého písmene b.
Příští týden bychom se s vámi domluvili na videochatu s dětmi jednotlivě, abychom byli alespoň trochu v kontaktu, případně mohli poradit, pokud byste potřebovali. 

 


Úkoly od 16.3.2020 do 18.3.2020 PROSÍM ZASLAT NA WHATS AP - 739018759 DO 19.3.2020

Slabikář: pouze čtení, čtěte prosím raději v knížce s velkýmu písmeny, pro vhodnou knihu si můžete dojít i do školy po telefonické domluvě 

Písanka: str. 28, 29                                                                                                                          Matematika:  str. 8, 9, 10  (děti, které mají zatím problém s představou desítek a jednotek dejte prosím desetikorunu a koruny, aby si ukazovaly názorně; případně dřívka, sirky atd.)                         str.8/cv.4 - využijte dominových kostek a ukažte, že kostičku mohou otáčet a stále zůstává stejný počet teček - můžeme tedy vyměnit i jednotlivé sčítance)                                                                         str.9/cv.3 - nejprve si řekněte, kolik nám zbývá do 10, teprve potom přidejte do 12 (opět můžete využít sirky, korálky, lego kostičky ...), důležitá je názornost                                                                     Cvičení na str 10 - zase využijte otázek Kolik nám zbývá do ...? nebo Kolik musím přidat, aby to bylo ...                                                                                                                                                                  Některé děti opravdu bez názorné pomůcky zpočátku nebudou vědět, je to naprosto normální. Mějte prosím trpělivost !                                                                                                                                   V POČÍTÁME ZPAMĚTI - další 2 sloupečky

Prvouka:  -  Pracovní sešit str. 49

Lze využít dané webové stránky (informace na stránkách školy), programy v televizi, nalézt něco na internetu.

Procvičujte stále jarní květiny, části rostliny, pojmenování zvířat (samec, samice, mládě) - jejich potrava, jejich příbytek. Jaký užitek máme z těchto zvířat. Rozdíl mezi stromem a keřem.

Vzor:

Kráva - býk - tele

  • žije ve chlévě
  • živí se: seno, tráva
  • chováme je pro (užitek) - maso, mléko, kůže