1. ročník

Středa  17.4.2019

Český jazyk -  Slabikář II. str. 53 - bě, pě, vě

                         Zdokonalujeme čtení II. - str. 47

                         Písanka II. - str. 44

Matematika - PS II. - str. 52

Prvouka - PS str. 51 - Svátky jara