1. ročník

Pátek 14.6.2019

Český jazyk -  Slabikář III. - str. 39 - 40

                         Zdokonalujeme čtení III. - str. 31 - 32

                         Písanka III. - do str. 34

Matematika - PS II. -  do str. 73

Prvouka - PS str. 70 - Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort