1.ročník

Úkoly na týden od 19.10. do 23.10.2020

Pondělí 19.10.

Český jazyk

1) ŽA str. 37 - ofotit, poslat

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-37/

2) Zdokonalujeme čtení str. 21 - číst nahlas

Matematika

 1) PS str. 32 - ofotit, poslat

2) Procvičujeme s Matýskem str. 12 - ofotit, poslat

Prvouka

1) PS str. 16 - Povídejte si s dětmi, jaké druhy ovoce a zeleniny jsou na obrázku, pojmenujte ptáky na fotografiích.

2) PS str. 17 - cv. 3 - Děti nakreslí obrázek, který se vztahuje k podzimu.  (ofotit, poslat)


Úterý 20.10.

Český jazyk

1) ŽA str. 38 - 39 - ofotit, poslat

2) UC str. 20 , str. 21 - napsat 3 řádky (zatím neposílat)

Matematika

1) PS str. 33 - ofotit, poslat

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-33/

2) Procvičujeme s Matýskem str. 13 - ofotit, poslat


Středa 21.10.

Český jazyk

1) PL - psaní písmene P - napsat 5 řádků označených puntíkem - ofotit, poslat

2) ŽA str. 40 - ofotit, poslat

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-40/

3) Zdokonalujeme čtení str. 22 - 23 - číst nahlas

Matematika

1) PS str. 34 - 35 - ofotit, poslat

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-34/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-35/

2) Psaní číslic 2 a 3 (z druhé strany UC) - str. 2, 3 - dopsat stránky do konce - ofotit, poslat


Čtvrtek 22.10.

Český jazyk 

1) ŽA str. 41 - ofotit, poslat

2) UC str. 21 - dopsat stránku do konce - ofotit, poslat

3) Zdokonalujeme čtení str. 24 - hlasité čtení

Matematika

1) PS str. 36 - ofotit, poslat

2) Procvičujeme s Matýskem str. 14 - ofotit, poslat

Pátek 23.10.

Český jazyk

1) ŽA str. 42 - procvičovat čtení

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-42/

2) procvičovat skládání slabik a slov 

3) Zdokonalujeme čtení str. 25 - čtení nahlas

Matematika

1) PS str. 37 - ofotit, poslat

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-37/

2) Psaní číslic str. 4 - nácvik psaní číslice 4 - napsat 3 řádky (neposílat)