1.ročník

Úkoly

Pondělí 3.10.2022

Český jazyk

Živá abeceda - str. 25

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-25/

Psaní číslic (z druhé strany UC) - str. 1 - číslice 1 

Zdokonalujeme čtení str. 10 - 11

Matematika

PS str. 26

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-26/

Procvičujeme s Matýskem  DÚ - str. 9


Úterý 27.9.2022

Český jazyk 

ŽA str. 21 - 22

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-21/

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-22/

Zdokonalujeme čtení str. 7

Uvolňovací cviky str. 12

DÚ - pracovní list - horní oblouk

Matematika

PS str. 22

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-22/

Prvouka

PS str. 7 - správné chování ve škole


Čtvrtek 29.9.2022

Český jazyk

ŽA str. 23

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-23/

Zdokonalujeme čtení str. 8 - 9

DÚ - PL - malé obloučky


Pátek 30.9.2022

Český  -jazyk

ŽA str. 24 - procvičování čtení

Skládání slabik a slov z písmen A, Á, E, É, M, L

Matematika

PS str. 23 - 25

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-23/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-24/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-25/

Prvouka

PS str. 9 - opakování ŠKOLA


Ke stažení PL - řádky s pomocnou linkou: