1.ročník

Úkoly pro nemocné


Úterý 19.1.2021

Český jazyk 

1) Slabikář str. 34 

https://nns.cz/amos/slabikar-1dil-strana-34/

2) Písanka str. 31 - do konce stránky

3) Zdokonalujeme čtení str. 41 - 42

Matematika

1) PS str. 19 - 20

2) Procvičujeme s Matýskem str. 32, cv. 1

Prvouka

1) PS str. 34Ke stažení PL - řádky s pomocnou linkou: