Ročníky - info


1. ročník:

ÚKOLY 17.10.2019
Matematika:
 str. 35 celá, str. 36 celá
Živá abeceda:   vše do str. 49
Uvolňovací cviky:  písanka 1. díl - str. 1
Já a můj svět:  str.16 . dovybarvit str. 16, str. 17 - povídání o podzimu, podívat se nebo přečíst pohádku O veliké řepě
                          - stranu budou vyplňovat až v pondělí 
Malý sešit na čtení - střídat se Živou abecedou při čtení, do písmene u
2. a 4. ročník

Pondělí 23.9.2019


3. a 5. ročník