Ročníky - info


1. ročník:

Zadány nové úkoly od 19.3.2020 do 22.3.2020 v záložce 1. ročník


2. a 4. ročník

Pondělí 23.3.2020

Zadány nové úkoly pro 2. a 4.ročník od 23.3. do 29.3.2020.

Neděle  22.3.2020

Pochvala všem dětem a poděkování rodičům, kteří již zaslali na e-mail nebo přes WhatsApp vypracované úkoly.
Vypracované úkoly můžete odevzdat také v pondělí dopoledne 23.3.2020 ve škole.
Děkujeme

Čtvrtek 19.3.2020
Rodičům čtvrťáků:
Děti mají vypracovat pouze úlohy v pracovních sešitech. Učebnice slouží k vysvětlení, procvičení a doplnění učiva. Je na vašem zvážení, která cvičení si vyberete a procvičíte.

Také úkoly z prvouky a přírodovědy můžete posílat na e-mail: domacivyuka2@seznam.cz 

Pondělí 16.3.2020 

Vážení rodiče druháků a čtvrťáků,

úkoly, které děti mají vypracovat na pracovní listy, můžete ofocené nebo naskenované zaslat na e-mail: domacivyuka2@seznam.cz  nebo přes WhatsApp.

Na www.nns.cz si můžete stáhnout online interaktivní učebnice, které používáme. Na stránkách učebnic jsou i různá interaktivní cvičení k vysvětlení nebo procvičení učiva. K procvičení učiva českého jazyka a matematiky můžete použít i online cvičení na stejných webových stránkách. (viz seznam web. stránek dole zeleně)

Pro čtvrťáky jsou zde jen některé učebnice a pracovní sešity, které používáme.

Výuková videa s vysvětlením látky na konkrétní stránce v pracovním sešitě M - 5.díl pro 2.ročník -najdete na webových stránkách https://www.matyskova-matematika.cz/

Učivo si mohou děti procvičovat na těchto webových stránkách:

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

https://www.geograf.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

www. skolakov.eu 

www.vcelka.cz

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

https://ucebnice.online/

https://www.onlinecviceni.cz/


3. a 5. ročník