2. a 4.  ročník

2. ročník

Čtvrtek 5.12.2019

Český jazyk - PS do str. 38 - Psaní u, ú, ů

                       písanka I. - do str.25

Děti si vyberou knížku, ze které budou doma pravidelně číst nahlas.

Matematika - PS do str. 50-51

                        Procvičujeme s Matýskem -  do str. 34

Prvouka

4.ročník

Čtvrtek 5.12.2019

Český jazyk - PS do str. 34 - slovní druhy

mimočítanková četba - knížka dle vlastního výběru 

Matematika - PS do str. 21 - Čísla do 10 000 - písemné násobení a dělení jednociferným číslem

Geometrie - PS do str. 41 -42 - pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník,

konstrukce trojúhelníku