2. ročník

Probírané učivo pro nemocné:

Středa 19.6.2024

Český jazyk

PS  do konce, opakování probraného učiva - PL

Pravopisné pětiminutovky do konce

Jsem čtenář do str. 38-39

Matematika 

 PS do str. 62

Počítáme zpaměti do str. 17, celá

Počítáme zpaměti - násobení str. 6, cv.21

G -M- opakování- úsečka, geometrické tvary, tělesa

Prvouka

PS do konce - opakování


3.ročník

Probírané učivo pro nemocné:

Středa 19.6.2024

Český jazyk

Opakování učiva

PS do konce

Pravopisné pětiminutovky str. 37

Jsem čtenář do str. 30, cv. 9, 10, 11

Matematika

Opakování

PS str. 34, cv. 2, 4, 5, 6, str. 35, celá

Počítáme zpaměti do str. 12, cv. 46

PS str. 45, cv. 1- 3, konstrukce trojúhelníka

PS str. 46, cv. 1- 4 - tělesa

 G - početník - sešit str. 1-2

Prvouka

Učebnice do str. 35