2. a 4.  ročník

2. ročník

Pátektek 18.10.2019

Český jazyk - PS str. 19 - Druhy vět

Matematika - PS do str. 21 

                        Procvičujeme s Matýskem -  do str. 7

Prvouka


4.ročník

Pátek 18.10.2019

Český jazyk - PS do str. 17

Matematika - PS do str. 12

Geometrie - PS do str. 37