2. a 4.  ročník

2. ročník

Středa 29. 1.2020

Český jazyk - PS do str. 52 - Psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách

                       písanka I. - do str.35

Děti si vyberou knížku, ze které budou doma pravidelně číst nahlas.

Matematika - nový PS do str. 28

                        Procvičujeme s Matýskem - str. 15

Prvouka

4.ročník

Středa 29. 1.2020

Český jazyk - nový PS do str. 8 - vzory PJ rodu středního 

mimočítanková četba - knížka dle vlastního výběru 

Matematika - PS do str. 27 - Čísla větší než 10 000 

Geometrie - PS do str. 44 - kruh, kružnice