2. a 4.  ročník

Informace pro rodiče z 23.3.2020 také na INFO.
 

2. ročník

Pondělí 23.3. 2020

Úkoly do neděle 29.3.2020

Český jazyk - 1) Procvičení učiva dě, tě, ně začněte prezentací. Ať si děti společně s vámi každý                                  úkol na listu přečtou nahlas a ústně odpoví na otázku. Následující listy se opakují                              a mají možnost kontroly, zda odpověděly správně. Na závěr je písemný úkol -                                    psaní slov. (Píší do sešitu ČJ -D nebo na papír.)

2) Vypracovat, ofotit a poslat pracovní list na procvičení slabik dě, tě, ně + práce s učebnicí,                 porozumění textu, odpovědi na otázky.

3) PS str. 15 - Slova s dě, tě, ně - prosím vypracovat,  ofotit a poslat.

4) PL slova s dě, tě, ně - vybarvování - prosím vypracovat, ofotit a poslat.

5) PL - čtení s porozuměním, orientace v textu - prosím přečíst nahlas a doplnit podle textu,                ofotit, poslat.

Stále pokračujte v mimočítankové četbě knížky dle vlastního výběru. Po přečtení zapište do PL Moje četba.

Prvouka -   Pracovní sešit str. 56, 57

                    Pracovní list - Já to hravě zvládnu

Lze využít dané webové stránky (informace na stránkách školy), programy v televizi, nalézt něco na internetu.


 4.ročník

Pondělí 23.3.2020

Úkoly do neděle 29.3.2020

Český jazyk - 1) PS str. 22 - opakování podstatná jména
                            - vyzkoušejte si napsat diktát str.22, cv.5 (do sešitu ČJ-D, na papír) - PS - ofotit, odeslat
                         2) PL - opakování PJ - doplněné prosím ofotit a odeslat
 

Matematika -  1) uč. str. 76 - Přečíst si, co je neznámé číslo, jak ho označujeme.

                         2) PS str. 10, cv. 1, 2, 3, 5 - prosím ofotit, odeslat

                         3) do žlutého sešitu písemně vypočítat str. 73, cv. 1 - vypočítané ofotit, odeslat                                        (Prohlédnout si v učebnici postup  výpočtu v rámečku nad cvičením.)                                                    Postup písemného násobení dvojciferným činitelem s komentářem najdete na:                       https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-36/  (kliknout na odkaz)

                        4) opakování - násobení a dělení 10, 100, 1000 - vypočítat PL

                    https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-44/  (vysvětlení)

6) Geometrie -  PS str. 34 -35 (v učebnici na str. 129) -obsah čtverce a obdélníku - ofotit, odeslat

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/       

   https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/

Přírodověda - Vypracujte referát k zadané skupině zeleniny:

Kačka, Adam - kořenová zelenina

Tomáš - cibulová zelenina

Matěj - listová zelenina

Žaneta - košťálová zelenina

Vojta, Filip - plodová zelenina

Napište, jakou část této zeleniny jíme. Vyjmenuj nějaké zástupce (kořenová - mrkev ....), doplň obrázkem nebo kresbou. Proč je zelenina pro člověka důležitá? Kde ji můžeme pěstovat (pole, zahrada, skleník ...)? Jak ji máš nejraději ty: syrovou, vařenou, smaženou, dušenou ... ? Napiš nějaký recept na vaření, ve kterém se vyskytuje zelenina a tobě to chutná.

Lze využít dané webové stránky (informace na stránkách školy), programy v televizi, nalézt něco na internetu.

Anglický jazyk - komunikujte dle domluvy s vyučujícím 

Vlastivěda -  komunikujte dle domluvy s vyučujícím