3. a 5. ročník

AJ -5. ročník - Domácí úkoly zadané 12.3. a termín vypracování do 20.3.

https://skolakov.eu/vsechna-cviceni

- ve spodní části přehledu Anglický jazyk 4.třída - téma

1, Procvičovat téma:

- My family

- Slovesa (bez dějových sloves!)

- Přivlastňovací zájmena

- Numbers

z přehledu pro 5.třídy téma:

- PEOPLE

2, Vyberte si ze čtyř typů obličejů dva a jednoduše popište ve větách. He/she has got... . (viz příloha Obličej)

3, Cvičení Bloggers 1 - označené úkoly pro 4.třídu (viz příloha)

4, provičování on line www.mcourser -UNIT 2 poslech, cvičení dle vlastního výběru (děti průběžně během hodiny provičovaly individuálně, někdo má již cvičení hotová). Všichni se prosím, zaměřte se na poslechová cvičení a videa z této lekce.