Od pondělí 1.3.2021  přestupují všichni žáci na distanční výuku. Další informace budou upřesněny  1.3.2021.


Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

je stanoven 20. 4. 2021 od 14:00 v Základní škole Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2020/2021.

Vzhledem k probíhající pandemii ke dnešnímu dni (15. 2. 2021) nemohu předem oznámit, jakou formou bude zápis k povinné školní docházce probíhat. V minulém roce z důvodu probíhající pandemie a na základě opatření MŠMT proběhl zápis jinou formou: bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Sledujte web školy, kde budeme průběžně informace aktualizovat vzhledem k epidemiologické situaci, která se mění v krátkém časovém úseku a s ní i související opatření.

Prosíme zákonné zástupce, kteří jsou již rozhodnuti pro vzdělávání v naší škole, napište na e-mail školy zatím pouze jméno dítěte, abychom měli přehled o počtu budoucích prvňáčků.

zs.horin@seznam.cz

Dokumentyk zápisu:


Platba za školní družinu na 2. pololetí šk.r. 2020/2021

 • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.října 2020)
 • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
 • do poznámek napište ŠD+jméno.
 • Platí pro žáky  1. - 3. ročníku


Hodnocení žáků v rámci distanční výuky 2020/2021

Milí žáci a zákonní zástupci

V souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve Školním řádu a školním vzdělávácím programu budou všichni žáci hodnoceni známkami. Pokud budou žáci 28.1.2021 na distanční výuce, obdrží vysvědčení do 3 dnů po nástupu do školy v souladu s doporučením MŠMT.

Dle doporučení MŠMT bude přihlédnuto k následujícím skutečnostem.

 • Účast na distanční výuce
 • Aktivní zapojení žáka při distanční výuce
 • Osvojení si nové dovednosti komunikace v prostředí TEAMS
 • Plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost ...)
 • Plnění dalších doplňkových úkolů
 • Znalosti nabyté při prezenční výuce a znalosti a dovednosti dříve osvojené a jejich používání

Mgr. LenkaPřibylováProvoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období  

do 29. ledna 2021 

1. - 3. ročník se od 4. 1. 2021  vykonávají školní docházku ve škole, stále jsou povinné roušky a zvýšená hygienická opatření. ŠD i ŠJ fungují dle opatření vydaných MZ, shodně jak před Vánočními prázdninami.


Od 4. 1. 2021 žáci 4. -  5. ročníku přestupují opět na distanční výuku, rozvrh bude ponechán stejný, jako při distanční výuce v  podzimních měsících. Bližší informace zašle paní učitelka Dvorná přes WhatsApp.


!!!VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE S ROUŠKOU !!!
 • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.října 2020)
 • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
 • do poznámek napište ŠD+jméno.

Projekty: