Vážení rodiče, blíží se konec školního roku 2023/2024. Vzhledem k tomu, že bych ráda znala váš názor na Základní školu Hořín jako celek, rozhodla jsme se požádat společnost SCIO o vytvoření dotazníků on-line (tzv. mapa školy) a poprosila bych vás o jejich vyplnění.

K dispozici jsou dotazníky pro rodiče a pro děti.                                                                                    Každá třída má   1.  své společné heslo pro rodiče                                                                                                                 2.  své společné heslo pro žáky

adresa - proklik:     https://www.mapaskoly.cz                                                                                         Heslo obdržíte přes aplikaci WhatsApp od třídní učitelky.

Žáci 4. a 5. ročníku si dotazník vyplní sami.

U žáků 1. - 3. ročníku bych vás poprosila o pomoc s jejich vyplněním.

Dotazníky jsou anonymní, my můžeme pouze vidět, kolik dotazníků z dané třídy je již vyplněno.

PROSÍM O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ DO 22.6.2024.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                                                Mgr. Lenka Přibylová


Schůzka rodičů budoucích "prvňáčků" se koná ve čtvrtek dne 13.6.2024 v 16.30 hodin v Základní škole Hořín.


Platba za zájmové útvary na II. pololetí

Sportovní hry:    300 Kč                                                                                                                                    Pohybové hry pro dívky:  400 Kč                                                                                                                          Keramika: 400 Kč (částka ponížena z důvodu nekonání kroužku  -  nemoc pí. učitelky)

Platbu proveďte na účet:  213 765 816 / 0600
Do poznámky: název kroužku + jméno dítěte (např. keramika Novotná)

Platba za ŠD na II. pololetí:

Částka:  750 Kč
Platbu proveďte na účet: 213 765 816 / 0600
Do poznámky: ŠD + jméno dítěte (např. ŠD Novotná)

Platby proveďte prosím nejdéle do 29.2.2024.Rozvrh hodin  2023/2024

V sekci rozvrh hodin je aktuální rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024.


Třídnictví:

1. třída:                Mgr. Lenka Přibylová, Mgr. Bronislava Dermeková
2. a 3. třída:        Mgr. Táňa Kroupová, asistentka Libuše Mahelková
4. a 5. ročník:      Edita Dvorná, asistentka Jana Svobodová

Ceny stravného platné od 1.9.2023 

Mateřská škola:       přesnídávka    15 Kč,     oběd   28 Kč,        svačina   14 Kč
Základní škola:        oběd   6-10let:           34 Kč
                                            11-14 let:           35 Kč
                                   zaměstnanci:            40 Kč
Cizí strávníci:            potraviny cena 40 Kč   (celková cena včetně režie 90 Kč) 
č.účtu:                           213 765 867/0600     
                       !!!NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL!!!

Ceny zůstávají beze změny.

PROJEKTY:

PROJEKTY EU: