!!!!!  Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme ještě neobdrželi souhlas od všech zákonných zástupců ohledně nošení roušek ve společných prostorách, jsou roušky ve společných prostorách povinné   !!!!!


Dne 17.9.2020 od 16.00 hodin v ZŠ Hořín se konají Třídní schůzky.


Vážení rodiče, po konzultaci s hygienou jsem se rozhodla, že vzhledem k velikosti školy, kde se děti následně potkávají ve školní družině, budeme fungovat jako celek celá škola a roušky ve společných prostorách nebudeme vyžadovat. Pokud se rozhodnete svým dětem roušku dávat, prosím upozorněte nás,abychom dítě ve škole kontrolovali, že roušku nosí. Pokud budete souhlasit, prosím podepište a vraťte do školy podepsaný lístek, který děti dnes přinesou domů.

OZNÁMENÍ

o konání doplňovacích voleb z řad zákonných zástupců

do Školské rady při Základní škole Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace

se sídlem Hořín 3, 276 01 Mělník

TERMÍN KONÁNÍ 17.9.2020 (čtvrtek)

14.00 hod. - 17.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Hořín

Podání návrhů:

Volební komise vyzývá zákonné zástupce nezletilých žáků, aby podávali návrhy na kandidáta ze svých řad, který je bude zastupovat ve školské radě do roku května 2021. Návrhy podávejte na tiskopise NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY (budou zaslány po žácích)

Návrh podávejte nejpozději do 16.9.2020

DNE 31.8.2020 byly vloženy rozvrhy jednotlivých ročníků do sekce ROZVRHY


Pokyny pro 1.9.2020

- pobyt ve škole od 8.00 do 9.00 hodin
- děti musí nahlásit, jak budou chodit na obědy od 2.9. do 4.9.2020 (v dalším týdnu již chodí dle přihlášky)
- také prosíme o sdělení, kdo nebude navštěvovat školní družinu (upozorňujeme, že v letošním školním roce, vzledem     ke zvyšujícímu se počtu žáků, již nebudou moci žáci 5. ročníku chodit do školní družiny -  jediným kritériem pro     přijímání žáků do školní družiny je věk
- doprovod prvňáčků dne 1.9.2020 na zahájení školní docházky bude mimořádně povolen až do třídy - pouze s rouškou

Opatření pro školní rok 2020/2021 - současná situace

Vážení rodiče a děti, pevně doufáme, že již nenastanou žádné změny a vydávám následující informace. Vzhledem k tomu, že naše škola je malotřídní a je z provozních důvodů problém zabezpečit izolaci a nesetkávání se skupin žáků, bude naše škola fungovat pro žáky jako "JEDEN CELEK" bez omezení. V případě nákazy koronavirem pak opět budeme posuzování jako jeden celek z pohledu opatření krajské hygienické stanice. 

Při pobytu ve škole (vyučování, ŠD, zájmové útvary a pobyt venku) děti roušky povinně nosit nemusejí, dále se budeme řídit nařízením Krajské hygienické stanice.


                 Omezení pro osoby vstupující do školy - včetně zákonných zástupců:                                                !!! VSTUP  DO  ŠKOLNÍ  BUDOUVY  JE  POVOLEN POUZE OSOBÁM S OCHRANNOU ROUŠKOU !!!                

    1, VSTUP JE POVOLEN POUZE DO PROSTOR ŠATNY A TO V NEZBYTNÝCH PŘÍPADECH                                 (VYJÍMKOU JSOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NASTUPUJÍCÍCH PRVŇÁČKŮ,KTEŘÍ DÍTĚ DO PROSTOR ŠATNY MOHOU DOPROVODIT)      

2. JINÉ NÁVŠTĚVY ŠKOLY MUSÍ BÝT PŘEDEM OHLÁŠENÉ A OPĚT VSTUPUJÍ POUZE S ROUŠKOU

3. VE ŠKOLE JSOU ZAVEDENA PŘÍSNĚJŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - NUTNOST ČASTÉHO MYTÍ RUKOU A JEJICH DEZINFEKCE, DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR, ČASTĚJŠÍ ÚKLID S DEZINFEKCÍ

4. ŽÁCI VYKAZUJÍCÍ ZNÁMKY NACHLAZENÍ BUDOU OD OSTATNÍCH ŽÁKŮ IZOLOVÁNI A     NEPRODLENĚ PŘEDÁNI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, KTEŘÍ BUDOU KONTAKTOVAT PEDIATRA

5. V PŘÍPADĚ CESTY AUTOBUSEM MUSÍ MÍT ŽÁCI ROUŠKU, V AUTOBUSE NEBUDE POUŽÍVÁNA     KLIMATIZACE (PŘI ŠKOLNÍCH AKCÍCH)

6. KAŽDÝ ŽÁK SI PŘINESE V PODEPSANÉM SÁČKU DO ŠKOLY  JEDNU ROUŠKU, KTEROU BUDEME MÍT ZDE VE ŠKOLE K DISPOZICI PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ 

7. VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BUDOU ŽÁCI DOSTÁVAT PŘÍBORY ZABALENÉ V UBROUSKU, POLÉVKA A NÁPOJE JIM BUDOU ROZLÉVÁNY, PRO DRUHÉ JÍDLO SI BUDOU CHODIT JEDNOTLIVĚ, POSTUPNĚ. VÝDEJNÍ OKÉNKA BUDOU OPATŘENA OCHRANNÝM PLEXISKLEM.

                                     

Informace pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče a žáci, vkládám první informace pro nový školní rok. V příloze naleznete seznam pomůcek pro výuku, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a Tv. Prosím zkontrolujte s dětmi, co je dostačující z loňského školního roku a případně doplňte. Děkuji

Upozornění:  Připomínáme, že v září se budou platit dvě platby za stravování - za září a říjen. Platba za září musí být zaplacena do 10. září 2020 a platba za říjen do 25.9.2020.
  • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.října 2020)
  • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
  • do poznámek napište ŠD+jméno.

Projekty: