Platba za kroužky:

Keramika           400 Kč

Sportovní hry    300 Kč

PomPon              300 Kč

Platba na číslo účtu:   213 765 816/0600   
- do poznámek napište prosím název kroužku + jméno dítěte
např:  keramika-Maršálek
Opatření MŠMT platná od 13.9.2021

Pokud se žáci budou pohybovat ve společných prostorách školy (WC, chodba, jídelna) musí používat ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) - platí pro všechny žáky školy.Školní rok 2021/2022 - INFORMACE

Rozdělení tříd:
I. třída - 1. ročník:         Mgr. Táňa Kroupová
II. třída - 2.-3. ročník:    Mgr. Lenka Přibylová, Mgr. Bronislava Dermeková
III. třída - 4.-5. ročník:   Edita DvornáČestné prohlášení o prodělání COVID-19


!!VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2!!


Platba za školní družinu na 1. pololetí šk.r. 2021/2022

  • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč (platba do 30.9.2021)
  • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
  • do poznámek napište ŠD+jméno.
  • Platí pro žáky  1. - 5. ročníku


PROJEKTY:

PROJEKTY EU: