P O Z O R   D Ů L E Ž I T É  !!!

Vzhledem k potvrzení dalších pozitivních ze soboty (15.1.2022) a poslednímu kontaktu dne 13.1.2022 se žákům 1. ročníku prodlužuje karanténa do 18.1.2022.Dotazníkové hodnocení školy

Vážení rodiče a žáci, 

     ráda bych vás touto cestou požádala o vyplnění online dotazníku, který se týká hodnocení Základní školy Hořín z pohledu zákonných zástupců a žáků. Vyhodnocením těchto dotazníků získáme velmi cenné informace o tom, jak si naše škola "stojí" navenek - tedy z pohledu vašeho a vašich dětí - žáků naší školy, což nám může pomoci zlepšit naše "veškeré pedagogické služby", pokud to bude v našich silách. 
 Dotazníky jsou anonymní.

Dotazníky najdete na adrese:      www.mapaskoly.cz

     Prosíme rodiče mladších žáků o pomoc s vyplněním dotazníku.
Hesla k dotazníku pro žáky i pro zákonné zástupce vám budou sdělena přes WhatsApp dne 12.1.2022 (středa).  Pokud WhatsApp nemáte, prosím napište nebo zavolejte (tel. 731 574 656), heslo odešleme přes SMS. Rovněž prosím zavolejte v případě, že zítra (středa 12.1.2022) heslo neobdržíte.
Dotazníky prosím vyplňte do soboty   15. ledna 2022!
V případě, že nemáte přístup k internetu nabízíme vyplnění dotazníku zde ve škole.

Děkuji za vyplnění dotazníků.                                                                Mgr. Lenka Přibylová, ředitelka školy

Informace pro školy a školská zařízení platná od 17.1.2022


Platba za kroužky:

Keramika           400 Kč

Sportovní hry    300 Kč

PomPon              300 Kč

Platba na číslo účtu:   213 765 816/0600   
- do poznámek napište prosím název kroužku + jméno dítěte
např:  keramika-Maršálek
Opatření MŠMT platná od 13.9.2021

Pokud se žáci budou pohybovat ve společných prostorách školy (WC, chodba, jídelna) musí používat ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) - platí pro všechny žáky školy.Školní rok 2021/2022 - INFORMACE

Rozdělení tříd:
I. třída - 1. ročník:         Mgr. Táňa Kroupová
II. třída - 2.-3. ročník:    Mgr. Lenka Přibylová, Mgr. Bronislava Dermeková
III. třída - 4.-5. ročník:   Edita DvornáČestné prohlášení o prodělání COVID-19


!!VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2!!


Platba za školní družinu na 1. pololetí šk.r. 2021/2022

  • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč (platba do 30.9.2021)
  • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
  • do poznámek napište ŠD+jméno.
  • Platí pro žáky  1. - 5. ročníku


PROJEKTY:

PROJEKTY EU: