V pondělí všichni žáci, kteří jdou do školy, odevzdají při vstupu do školy Čestné prohlášení s datem 24.5. nebo 25.5.2020. Bude možné vyplnit před školou, kde bude prázdný formulář k dispozici. Každý žák ukáže, že má dvě ochranné roušky a sáček na roušku použitou.

POZOR - NOVÉ !

Vážení rodiče, prosím přečtěte si zde v přílohách pokyny pro organizaci výuky, bezpečnostní a hygienická opatření během provozu základní školy do 26.6.2020. S opatřeními seznamte rovněž své děti.
                                                                                                                                            Děkuji L.Přibylová, ředitelka školy

Příkaz ředitele školy k ochraně zdraví a provozu Základní školy Hořín v období do konce školního roku 2019/2020 - informace 


Poučení žáků k ochraně zdraví a provozu Základní školy Hořín
v období do konce školního roku 2019/2020


Příkaz ředitele školy k ochraně zdraví a provozu Základní školy Hořín 
v období do konce školního roku 2019/2020

  

P O Z O R  ! ! !

Vážení rodiče,

Od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Věnujte, pozornost materiálu MŠMT v příloze "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". Výuka žáků bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků s dodržením podmínky 1 žák v lavici. Složení skupin se stanoví předem a je neměnné po celou dobu do 26.6.2020 (29.-30.6.2020 bude Ředitelské volno). Pobyt žáků ve škole se bude řídit speciálními hygienickými podmínkami. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020. Zákonní zástupci žáků jsou povinni doložit čestným prohlášením (v příloze), že dítě nepatří do rizikové skupiny a nežije ve společné domácnosti s ohroženou osobou.

Upozorňujeme, že dle pokynů MŠMT nebude v provozu ranní družina ! Škola bude pro žáky otevřena v 7.30 hodin.Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".  


Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 

1. ročníku pro školní rok 2020/2021


1.4.2020 - Vážení rodiče, firma Silcom (ve škole máme jejich výukové programy) po dobu omezení výuky ve škole uvolnila pro všechny své zákazníky (včetně žáků) licenci pro přístup k výukovýcm programům. Přikládám e-mail pro přihlášení: 

Pomoc při výuce cizích jazyků můžete využít na  www.jazyky-online.info

POTVRZENÍ NA OŠETŘOVNÉ VÁM VYSTAVÍM NA VAŠÍ ŽÁDOST, PODEPÍŠI ELEKTRONICKÝM PODPISEM A ODEŠLU PŘES E-MAIL. ŽÁDOST O FORMULÁŘ NAPIŠTE NA zs.horin@seznam.cz nebo 731 574 656


Vážení rodiče, 

k výuce vašich dětí  můžete využít odkazy na tyto webové stránky:

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

https://www.geograf.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

https://ucebnice.online/

https://www.onlinecviceni.cz/

www. skolakov.eu

www.vcelka.cz


  • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.února 2020)
  • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
  • do poznámek napište ŠD+jméno.

Projekty: