Bruslení - začíná dne 7.3.2024 (čtvrtek) - pro 1.,4., a 5. ročník

1) žáci budou mít s sebou věci na vyučování na 1., 2. a 5. hodinu)                              
2)na bruslení odjíždíme od školy v 9.30 hod.
3) s sebou - brusle, helmu (stačí helma na kolo), rukavice, čepici a vhodné oblečení vše batůžku; děti budou celou hodinu na bruslení v pohybu, nemusí být tedy příliš "nabalené" (omlouváme se, ale nenašla jsem vhodnější výraz)
4) 1 hodina bruslení s lektorkou stojí 60 Kč, které vybereme po skončení bruslení dle docházky

Po dobu bruslení nebudou mít děti tělesnou výchovu - změnu v rozvrhu Vám oznámí tříní učitelka.Plavání začíná dne 7.3.2024 (čtvrtek) - pro 2. -3. ročník

1) žáci budou mít s sebou věci na vyučování na 1., 2. a 5. hodinu
2) na plavání odjíždíme od školy v 9.30 hod.
3) s sebou - plavky, tělový šampon, ručník, čepici na plavání, dívky  
učesané vlasy do copánků nebo culík, hřeben - vše do igelitové tašky nebo batůžku

Po dobu plavání nebudou mít děti ve škole tělesnou výchovu - změnu v rozvrhu Vám oznámí třídní učitelka.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční 18. 4. 2024 (čtvrtek).


Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky. 
Podrobnější informace budou zveřejněny 11. března 2024.


PLAVÁNÍ  A  BRUSLENÍ:

Vážení rodiče, připomínám, že od 7. března 2024 začínáme chodit na plavání a bruslení.
Plavání je povinné pro 2. a 3. ročník.

Ostatní děti budou v rámci tělesné výchovy chodit na bruslení. Děti budou potřebovat brusle, vhodné oblečení a helmu (stačí helma na kolo). Bruslení bude probíhat s lektorkou. 

Podrobnější informace doplníme v prvním týdnu měsíce března.

Platba za zájmové útvary na II. pololetí

Sportovní hry:    300 Kč                                                                                                                                    Pohybové hry pro dívky:  400 Kč                                                                                                                          Keramika: 400 Kč (částka ponížena z důvodu nekonání kroužku  -  nemoc pí. učitelky)

Platbu proveďte na účet:  213 765 816 / 0600
Do poznámky: název kroužku + jméno dítěte (např. keramika Novotná)

Platba za ŠD na II. pololetí:

Částka:  750 Kč
Platbu proveďte na účet: 213 765 816 / 0600
Do poznámky: ŠD + jméno dítěte (např. ŠD Novotná)

Platby proveďte prosím nejdéle do 29.2.2024.


Pozor !

1.2.2024 Ředitelské volno

2.2.2024 Pololetní prázdniny


Ředitelství školy vyhlašuje

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 1.2.2024

V souladu se zákonem § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace vyhlašuje

ředitelské volno ze závažných důvodů, zejména organizačních na čtvrtek 1.2.2024


Vážení rodiče,

dne 28. března 2024 (čtvrtek) pojede družina na výlet do
,,Muzea fantastických iluzí" v Praze.

Potřebujeme do 22. 1. 2024 (pondělí) přihlášku zda Vaše dítě pojede či nepojede. Jedná se o objednávku autobusu, která musí být včas odeslána.

Pokud bude dostatek dětí, tedy 35 a více jedeme objednaným autobusem, pokud bude méně dětí, pojedeme běžnou autobusovou linkou z Mělníka.

Více informací o odjezdu, příjezdu se dozvíte později a včas.

Děkujeme za vstřícnost a včasné vrácení přihlášky ŠD.Rozvrh hodin  2023/2024

V sekci rozvrh hodin je aktuální rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024.

Informace pro školní rok 2023/2024


Třídnictví:

1. třída:                Mgr. Lenka Přibylová, Mgr. Bronislava Dermeková
2. a 3. třída:        Mgr. Táňa Kroupová, asistentka Libuše Mahelková
4. a 5. ročník:      Edita Dvorná, asistentka Jana Svobodová

Ceny stravného platné od 1.9.2023 

Mateřská škola:       přesnídávka    15 Kč,     oběd   28 Kč,        svačina   14 Kč
Základní škola:        oběd   6-10let:           34 Kč
                                            11-14 let:           35 Kč
                                   zaměstnanci:            40 Kč
Cizí strávníci:            potraviny cena 40 Kč   (celková cena včetně režie 90 Kč) 
č.účtu:                           213 765 867/0600     
                       !!!NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL!!!

Ceny zůstávají beze změny.


PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY na I. pololetí  šk. roku 2023/2024

č.ú: 213 765 816/0600
Školní družina    750 Kč     ( do poznámky ŠD a jméno dítěte)
Platbu proveďte nejpozději do 30.9.2023

                                                          

PROJEKTY:

PROJEKTY EU: