Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021

Milí žáci a zákonní zástupci

V souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve Školním řádu a školním vzdělávácím programu budou všichni žáci hodnoceni známkami. Pokud budou žáci 28.1.2021 na distanční výuce, obdrží vysvědčení do 3 dnů po nástupu do školy v souladu s doporučením MŠMT.

Dle doporučení MŠMT bude přihlédnuto k následujícím skutečnostem.

  • Účast na distanční výuce
  • Aktivní zapojení žáka při distanční výuce
  • Osvojení si nové dovednosti komunikace v prostředí TEAMS
  • Plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost ...)
  • Plnění dalších doplňkových úkolů
  • Znalosti nabyté při prezenční výuce a znalosti a dovednosti dříve osvojené a jejich používání

Mgr. LenkaPřibylováProvoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období  

do 29. ledna 2021 

1. - 3. ročník se od 4. 1. 2021  vykonávají školní docházku ve škole, stále jsou povinné roušky a zvýšená hygienická opatření. ŠD i ŠJ fungují dle opatření vydaných MZ, shodně jak před Vánočními prázdninami.


Od 4. 1. 2021 žáci 4. -  5. ročníku přestupují opět na distanční výuku, rozvrh bude ponechán stejný, jako při distanční výuce v  podzimních měsících. Bližší informace zašle paní učitelka Dvorná přes WhatsApp.


!!!VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE S ROUŠKOU !!!
  • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.října 2020)
  • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
  • do poznámek napište ŠD+jméno.

Projekty: