Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

se bude konat dne 24. června 2020 v 17.00 hodin v budově Základní školy Hořín.
Prosím, přineste s sebou rodný list na kontrolu údajů pro školní matriku. Dále pak 1000 Kč - budou případně vybírány dle dohody mezi zákonnými zástupci a třídní učitelkou.
Účast nutná vzhledem k situaci, za jaké v letošním šk. roce proběhl Zápis do ZŠ.

Dne 29.6. a 30.6.2020 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 BUDE UKONČEN V PÁTEK 26.6.2020


26.5.2020

Základní škola Hořín přijme kvalifikovanou učitelku pro I. stupeň v malotřídní  škole - 2-3 ročníky v jedné třídě. Nástup 25.8.2020. Kontakt zs.horin@seznam.cz, tel. 731574656


Příkaz ředitele školy k ochraně zdraví a provozu Základní školy Hořín v období do konce školního roku 2019/2020 - informace 


Poučení žáků k ochraně zdraví a provozu Základní školy Hořín
v období do konce školního roku 2019/2020


Příkaz ředitele školy k ochraně zdraví a provozu Základní školy Hořín 
v období do konce školního roku 2019/2020

  

P O Z O R  ! ! !

Vážení rodiče,

Od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Věnujte, pozornost materiálu MŠMT v příloze "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". Výuka žáků bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků s dodržením podmínky 1 žák v lavici. Složení skupin se stanoví předem a je neměnné po celou dobu do 26.6.2020 (29.-30.6.2020 bude Ředitelské volno). Pobyt žáků ve škole se bude řídit speciálními hygienickými podmínkami. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020. Zákonní zástupci žáků jsou povinni doložit čestným prohlášením (v příloze), že dítě nepatří do rizikové skupiny a nežije ve společné domácnosti s ohroženou osobou.

Upozorňujeme, že dle pokynů MŠMT nebude v provozu ranní družina ! Škola bude pro žáky otevřena v 7.30 hodin.Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".  


Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 

1. ročníku pro školní rok 2020/2021


1.4.2020 - Vážení rodiče, firma Silcom (ve škole máme jejich výukové programy) po dobu omezení výuky ve škole uvolnila pro všechny své zákazníky (včetně žáků) licenci pro přístup k výukovýcm programům. Přikládám e-mail pro přihlášení: 

Pomoc při výuce cizích jazyků můžete využít na  www.jazyky-online.info

POTVRZENÍ NA OŠETŘOVNÉ VÁM VYSTAVÍM NA VAŠÍ ŽÁDOST, PODEPÍŠI ELEKTRONICKÝM PODPISEM A ODEŠLU PŘES E-MAIL. ŽÁDOST O FORMULÁŘ NAPIŠTE NA zs.horin@seznam.cz nebo 731 574 656


Vážení rodiče, 

k výuce vašich dětí  můžete využít odkazy na tyto webové stránky:

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

https://www.geograf.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

https://ucebnice.online/

https://www.onlinecviceni.cz/

www. skolakov.eu

www.vcelka.cz


  • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.února 2020)
  • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
  • do poznámek napište ŠD+jméno.

Projekty: