Začátek školního roku  pondělí  3.9.2018

Konec 1.pololetí
pátek 31.1.2019

Konec 2.pololetí
 pátek 28.6.2019

Zahajovací třídní schůzky 18.9.2018-16.30 hod.

Podzimní prázdniny 29.10.2018 - 30.10.2018

        Třídní schůzky 15.11.2018-16.00 hod.

Vánoční prázdniny
22.12.2018 – 2.1.2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO 3.-4.1.2019

Pololetní prázdniny
pátek 1.2.2019

Jarní prázdniny
25.2.- 3.3.2019

Velikonoční prázdniny
18.4.2019

      Třídní schůzky 16.4.2019-16.00 hod.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
Home Ročníky 2.ročník

2.ročník

 

Úkoly pro nemocné 5.-6.12.

Matematika: str. 59, 62 

Český jazyk: str. 39 celá, str. 43 celá

naučit se dělení hlásek:

samohlásky:   a e i o u y

souhlásky tvrdé: h ch k r d t n

Měkké souhlásky:  ž š č ř c j ď ť ň

Obojedné souhlásky: b f l m p s v z

 

ÚkOLY PRO NEMOCNÉ 7. - 10.12.2018

Matematika - 2. díl (zelená): str. 2,3,4,5 celá  str. 6/cv. 1,2

Český jazyk: str. 44 - celá,

perfektně naučit měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

přepiš správně do sešitu: pracovní sešit str. 42/cv.1

Prvouka: vypracovat vše do str. 37

 

Úkoly pro nemocné 12.12.2018

Český jazyk:  str. 45 celá, DÚ  str. 45/cvičení 5. napsat do sešitu

                     učebnice ČJ - str.59/cv. 6 napsat do sešitu

Matematika - 2. díl (zelená): str. 6 dokončit

                                         str. 9 celá, str.10/cv.1 (diktujte dětem alespoň 25 čísel do 100 a oni je budou vybarvovat podle vašeho diktátu)

 

Úkoly pro nemocné 13.12.2018

Český jazyk: pracovní sešit str. 46 - celá

Dú: napsat do sešitu 

dvě housk- , ch-stá oběd, mladé stromk-, krátkj-  kabát, běžecké  dráh-, oh-bal dřevo, dlouhé steh-, zak-val se, luční zvonk-, tenké plech-, mluví česk-, česk- jazyk

Matematika: 

matematika 1 (oranžová): str. 53 celá

Prvouka str. 38

 

Úkoly pro nemocné 17.12.2018

Český jazyk: str. 47, 48 celá

                   sloupečky  5 s hvězdičkou a  6 hvězdičkou doplnit a napsat  napsat do sešitu

Matematika zelená 2. díl: str. 10, 11, 12, 13, 14 celá

Prvouka str. 39

 

 
zs_horin_08
zs_horin_07
zs_horin_06