DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
                                                   čtvrtek 1.9.2016
                                                    

Konec 1.pololetí
úterý 31.1.2017

Konec 2.pololetí
pátek 30.6.2017

Zahajovací třídní schůzky 20.9.2016 - 16.00 hod

Podzimní prázdniny
26.10.2016 - 27.10.2016

Třídní schůzky 15.11.2016 - 16.00 hod.

Vánoční prázdniny
23.12.2016– 2.1.2017

Pololetní prázdniny
pátek 3.2.2017

Jarní prázdniny
13.2. - 19.2.2017

Velikonoční prázdniny
13.-14.4.2017

Třídní schůzky 18.4.2017 - 16.00 hod.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
Home

Aktuální informace:

Dne 22.3.2017 jdeme do Muzea na Mělníku na velikoční pořad. Protože odjíždíme z Hořína již v 7.19 hodin, žádáme rodiče, aby děti přivedli do školy nejdéle v 7.10 hodin. Zpět půjdeme pěšky. S sebou jako obvykle pohodlné boty a oblečení, batůžek se svačinou a pitím, kapesné dle zvážení.

 


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý  11. dubna 2017 od 14.00 hodin.

Podrobnější innformace budou k dispozici do 5.3.2017.

 


 

Školní družina – platba na II.pololetí (únor až červen) 500Kč,  Č.ú: 213765816/0600

Škola v přírodě – 25.6.-29.6.2017

– platba 2.500 Kč Č.ú: 213765816/0600

VS  DDMMRR(př. 12.3.2009 –120309) – platí pro ŠvP i ŠD

1.platba 1.500 Kč do 28.2.2017

2.platba 1.000 Kč do 31.3.2017

Kroužky

Sportovní -platba na II.pololetí (únor-květen) - 150 Kč

Keramika- 200 Kč

Kroužky budou vybírány v hotovosti

Žádáme rodiče, aby zvážili vhodnost přezůvek dětí - dítě má mít pevnou neklouzavou obuv na přezutí . Při úrazu díky nevhodné obuvi škola nenese zodpovědnost.

STÁLE KONTROLUJTE DĚTEM HLAVY, JE TO JEDINÁ MOŽNÁ PREVENCE PROTI VÝSKYTU VŠÍ!!!


 

 


 

 

STRAVNÉ 2016/2017 

Od 1.9.2016 dochází ke zvýšení stravného. Důvodem je nutnost pokrytí spotřebního koše větším množstvím mléčných výrobků a ovoce a zeleniny.

Základní škola:

žáci :  oběd - 24 Kč

Zaměstnanci školy:

Oběd - 27 Kč

Cizí strávníci:

Oběd - 73 Kč

ČÍSLO ÚČTU: 213 765 867/0600 


 

 

 

 

 

 


 
zs_horin_08
zs_horin_07
zs_horin_06
Základní škola Hořín
Hořín 3, 276 01 Mělník

příspěvková organizace
IČ : 75002884
Zřizovatel : Obec Hořín

Ředitel
Mgr. Lenka Přibylová
tel: +420 731 574 656
zs.horin@seznam.cz