DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
                                                   čtvrtek 1.9.2016
                                                    

Konec 1.pololetí
úterý 31.1.2017

Konec 2.pololetí
pátek 30.6.2017

Zahajovací třídní schůzky 20.9.2016 - 16.00 hod

Podzimní prázdniny
26.10.2016 - 27.10.2016

Třídní schůzky 15.11.2016 - 16.00 hod.

Vánoční prázdniny
23.12.2016– 2.1.2017

Pololetní prázdniny
pátek 3.2.2017

Jarní prázdniny
13.2. - 19.2.2017

Velikonoční prázdniny
13.-14.4.2017

Třídní schůzky 18.4.2017 - 16.00 hod.

Home

Aktuální informace:

Info o kroužcích v sekci Kroužky


UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017!

 

Plavecká výuka bude probíhat již od 12.9.2016 !    2.-3. ročník má plaveckou výuku zdarma - výuka je povinná, rodiče platí pouze dopravu , děti 1. a 4.-5.ročníku - nepovinná výuka (dle vašeho zájmu), rodiče platí kurzovné (550 Kč + dopravu 300 Kč).

Platba na účet:   213765816/0600   VS: datum narození dítěte  DDMMRR (např. 25.6.2011   260611)

Platbu proveďte nejpozději do 31.10.2016.


ŠKOLNÍ DRUŽINA - PLATBA POLOLETNÍ (září - leden) - CELKEM 500 Kč

PLATBU PROVEĎTE DO 15.10.2016 STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO PLAVÁNÍ.


STRAVNÉ 2016/2017 

Od 1.9.2016 dochází ke zvýšení stravného. Důvodem je nutnost pokrytí spotřebního koše větším množstvím mléčných výrobků a ovoce a zeleniny.

Základní škola:

žáci :  oběd - 24 Kč

Zaměstnanci školy:

Oběd - 27 Kč

Cizí strávníci:

Oběd - 73 Kč

ČÍSLO ÚČTU: 213 765 867/0600 


 

 

 

 

 

 


 
zs_horin_08
zs_horin_07
zs_horin_06
Základní škola Hořín
Hořín 3, 276 01 Mělník

příspěvková organizace
IČ : 75002884
Zřizovatel : Obec Hořín

Ředitel
Mgr. Lenka Přibylová
tel: +420 731 574 656
zs.horin@seznam.cz